Ledenraadsverkiezing 2020

Kandidaten kunnen zich aanmelden van 22 april tot en met 12 mei 2020.

De verkiezingen worden geopend op 27 mei. Vanaf die datum kan er door NABV leden gestemd worden. De digitale stembus sluit op 7 juni 2020.

Op 8 juni wordt de verkiezingsuitslag bekend gemaakt via de officiële NABV kanalen.


De ledenraad is een vertegenwoordiging van de leden en als zodanig het controlerend orgaan van de vereniging. De ledenraad bespreekt in haar vergaderingen alle zaken die van belang zijn voor de NABV. De belangrijkste taak van de ledenraad is om toezicht te houden op het bestuur. Dit doet de ledenraad door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur en jaarlijks de financiën te keuren. In sommige gevallen moet het bestuur vooraf goedkeuring vragen aan de ledenraad om zaken aan te schaffen en/of handelingen te kunnen doen.  De ledenraad benoemd ook bestuursleden van de NABV

De ledenraad bestaat uit 24 gekozen leden.
Bij een ledenraadsverkiezing mag ieder NABV lid één keer zijn/ haar stem uitbrengen op een kandidaat naar keuze.

Ledenraadslid, iets voor jou?